Вести ·  +381 (0) 022 310 271
  Контакт ·   LOG IN

Обиђи

Школу

ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ СЕ НАЛАЗИ У ЦЕНТРУ СТАРЕ ПАЗОВЕ.

naslovna 1
obiđi 12
obiđi školu

ИМА 16 ПРОСТРАНИХ УЧИОНИЦА,

naslovna 2
obiđi 23
obidjiskolu

ЗБОРНИЦУ, БИБЛИОТЕКУ, КАНЦЕЛАРИЈА ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКЕ СЛУЖБЕ,

zbornica 1
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
obiđi novo6

КАНЦЕЛАРИЈЕ СЕКРЕТАРА И ДИРЕКТОРА, ПРОСТОРИЈУ ЗА ПРИЈЕМ И РАД СА РОДИТЕЉИМА И ЗА ИНДИВИДУАЛНИ  РАД СА УЧЕНИЦИМА.

obiđi novo7
obiđi novo8
obiđi novo9

ВЕЛИКИ ХОЛ ДЕЛИ СА ТЕХНИЧКОМ ШКОЛОМ И ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОМ ШКОЛОМ „ВУК КАРАЏИЋ“.

obiđi 13
obiđi novo10

ОБА КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКЕ СУ ОДЛИЧНО ОПРЕМЉЕНА, А СВИ РАЧУНАРИ СУ УМРЕЖЕНИ,  ПА ЈЕ ИНТЕРНЕТ ДОСТУПАН УЧЕНИЦИМА.

obiđi 31
obiđi 32
obiđi 33

ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ ДОБРО ОПРЕМЉЕНЕ КАБИНЕТЕ ФИЗИКЕ, ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ.

obiđi 41
obiđi 42
obiđi 43

 НАСТАВА ФИЗИЧКОГ СЕ ИЗВОДИ У САЛИ ЗА ОДБОЈКУ И НА ОТВОРЕНОМ ТЕРЕНУ.

obiđi 51
obiđi 52

ДВОРИШТЕ, КАО И УНУТРАШЊОСТ ШКОЛЕ СУ ПОКРИВЕНИ ВИДЕО НАДЗОРОМ КОЈИ ЈЕ УКЉУЧЕН 24 САТА.

obiđi-dvorište
obiđi 22
naslovna4

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ НАМ ЈЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

Фејсбук