Вести ·  +381 (0) 022 310 271
  Контакт ·   LOG IN

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ГИМНАЗИЈИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ЗА УЧЕНИКЕ

ДОЛАЗИМО РЕДОВНО И НА ВРЕМЕ НА ЧАС

НЕ ОМЕТАМО ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

НЕ НАПУШТАМО ЧАС БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ОДОБРЕЊА ПРОФЕСОРА

НА ЧАСУ НЕ ЈЕДЕМО, НЕ ПИЈЕМО, НЕ ЖВАЋЕМО ЖВАКУ

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ, МП3 ПЛЕЈЕРЕ И СЛИЧНЕ УРЕЂАЈЕ ИСКЉУЧУЈЕМО И НЕ КОРИСТИМО ЗА ВРЕМЕ ЧАСА

ПРИ ОЦЕЊИВАЊУ ПОКАЗУЈЕМО СТВАРНО ЗНАЊЕ БЕЗ КОРИШЋЕЊА РАЗНИХ ОБЛИКА ПРЕПИСИВАЊА И ДРУГИХ НЕДОЗВОЉЕНИХ ОБЛИКА

ПОШТУЈЕМО ЛИЧНОС ДРУГИХ УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

КОРИСТИМО РЕЧИ КОЈЕ НИКОГА НЕ ВРЕЂАЈУ

ЧУВАМО ШКОЛСКУ ИМОВИНУ И СТАРАМО СЕ О ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НЕ УГРОЖАВАМО ВЛАСТИТУ БЕЗБЕДНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУГИХ

ПРИКЛАДНО СМО ОБУЧЕНИ ЗА ШКОЛУ

ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА НАЈСТРОЖЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ, УПОТРЕБА АЛКОХОЛА, НАРКОТИЧКИХ СРЕДСТАВА ИЛИ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У ЗГРАДИ ШКОЛЕ

ЗА ПРОФЕСОРЕ

НА ЧАС ДОЛАЗИМО НЕПОСРЕДНО ПОСЛЕ ЗВОНА

НЕ КОРИСТИМО МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ НА ЧАСУ АКО НИСУ У СВРХУ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

СВЕСНО И ОДГОВОРНО ОБАВЉАМО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

ПОШТУЈЕМО ЛИЧНОСТ УЧЕНИКА, ПОДРЖАВАМО ГА, САВЕТУЈЕМО И УСМЕРАВАМО

ТРУДИМО СЕ ДА БУДЕМО УЗОР И МОДЕЛ ПОНАШАЊА ЗА УЧЕНИКЕ

ШТИТИМО УЧЕНИКЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ДЕЖУРАМО И ОБЕЗБЕЂУЈЕМО НЕСМЕТАНО ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

ОБЛАЧИМО СЕ ПРЕМА УСТАНОВИ У КОЈОЈ РАДИМО

СВИ ПОШТУЈЕМО ШКОЛСКА ПРАВИЛА ЈЕР У СУПРОТНОМ ОДГОВАРАМО ЗА ЛАКШУ ИЛИ ТЕЖУ ПОВРЕДУ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА ИЛИ ПРОФЕСОРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

Фејсбук