Вести ·  +381 (0) 022 310 271
  Контакт ·   LOG IN

Запослени

Наставно особље

Гајин Дуња

Српски језик и књижевност

Бабић Гордана

Енглески језик

Хриц Ана

Немачки језик

Тинтор Јованка

Латински језик

Шипицки Ана

Историја

Дабић Дејан

Географија

Ђовчош Мирослав

Математика

Лазар Бенјамин

Физика

Смуђа Весна

Рачунарство и информатика

Анић Марио

Физичко васпитање

Кресоја Марија

Верска настава

Дроњак Сандра

Српски језик и књижевност

Крстић Драган

Енглески језик

Ковачевић Тамара

Француски језик/ Латински језик

Грбић Оља

Устав и права грађана/Сициологија

Гагић Николина

Историја

Савић Душанка

Биологија

Валент Јана

Математика

Хаврилов Вања

Хемија

Чемерски Михал

Музичка култура

Видовић Владимир

Физичко васпитање

Василић Марина

Словачки Језик

Јовановић Катица

Српски језик и књижевност

Нишевић Бранка

Енглески језик

Миљанић Тамара

Француски језик/Латински језик

Ракочевић Људмила

Филозофија

Вујачић Гојко

Историја

Марковић Јелена

Биологија

Нимет Бранислав

Mатематика

Здравковић Мирјана

Хемија

Хавран Данијела

Ликовна култура

Марковић Мирослав

Физичко васпитање

Ковачевић Инђић Љубица

Српски језик и књижевност

Кузмановић Ирена

Немачки језик

Стошић Славица

Руски језик

Вујачић Снежана

Психологија

Симендић Либуша

Географија

Фабјан Јарослав

Математика

Инђић Светлана

Физика

Галечић Душанка

Рачунарство и информатика

Марковић Ивана

Физичко васпитање

Ерић Слађана

Грађанско васпитање

Директор

Опавски Мирослав

Директор

Инђић Снежана

Педагог

Вујачић Снежана

Психолог

Ваннаставно особље

Евић Виолета

Секретар школе

Хавран Светлана

Спремачица (теткица)

Влашић Љиљана

Шеф књиговоства

Фабри Марка

Спремачица (теткица)

Ђурчик Марија

Курир

Чмелик Јармила

Спремачица (теткица)

Наглић Миша

Домар

Ћирић Ерминија

Спремачица (теткица)

Фејсбук