Вести ·  +381 (0) 022 310 271
  Контакт ·   LOG IN

Veselé Vianoce a šťastný nový rok! (Srećan Božić i uspešna Nova godina!)

Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky,

aby sa vám vodili dobre statky,

na poli úrod, vo dvore príchod,

v záhrade zelie, v chyži veselie

aj vám všetkým dobré zdravie!

Veselé Vianoce a šťastný nový rok prajú vám žiaci a kolektív Gymnázia Branka Radičevića.

Srećne božićne i novogodišnje praznike žele vam učenici i kolektiv Gimnazije ,,Branko Radičević.“

Фејсбук