Вести ·  +381 (0) 022 310 271
  Контакт ·   LOG IN

П Л А Т О Н О Љ У Б А В И

Старогрчки филозоф  Платон (427.г.п.н.е. – 347.г.п.н.е.) је писао много о љубави.

И један свој спис, ГОЗБА, је посветио љубави.

Сви су чули за ПЛАТОНСКУ ЉУБАВ.

Зато је то била тема једног часа филозофије у 4д. Ученици су подељени у две групе, мушку и женску, добили су  краћи текст у којем Платон покушава да одгонетне тајну љубави, и задатак да сачине низ појмова и сентенци који би приказали Платоново поимање љубави.

 Свет идеја, душа, бесмртност, срећа и несрећа, знање као сећање…Љубав као тежња ка бесмртности, однос телесног и духовног, видљивог и невидњивог…многа питања и недоумице о љубави…чак и покушај да се направи формула љубави. Све су то вредно, маштовито смишљали и писали учениици 4д, на часу филозофије, покушавајући да схвате како је Платон пре скоро 24 века објаснио љубав.

Био је то веома занимљив час филозофије. Ученици су се потрудили да пронађу што више одређења љубави, да то представе на сликовит и леп начин, међусобно сарађивали, неки су и сукобљавали своја схватања, полемисали, убеђивали се…

Платоново схватање љубави је за ученике  4д било инспиративно, а  неке од идеја до којих су дошли су показале колико су зрели.

На овом часу  су ђаци показали да филозофија није скуп апстрактних и неразумљивих мисаоних одређења већ извор многих животних и занимљивих тема.

Једна од њих је љубав.

Било је задовољство пратити рад ученика 4д, њихову маштовитост  и посвећеност. Показали су креативност и искреност, били су заунтересовани и врло расположени.

Исти наслов, исти час, иста тема ПЛАТОН О ЉУБАВИ. Резултат: две потпуно различите  концепције. Једну су потписале девојке, другу момци. Обе успеле, маштовите, сликовите, духовите, зреле, поучне…

Људмила Ркочевић, професор филозофије

Скорашњи коментари

    Архиве

    Фејсбук