Blog

Час словачког језика на Филозофском факултету у Новом Саду

KOLAZ
Страни језици

Час словачког језика на Филозофском факултету у Новом Саду

[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]Старопазовачки средњошколци који похађају часове словачког језика, посетили су дана 16.10.2015. Филозофски факултет у Новом Саду, где су присуствовали међународној конференцији поводом 270 година историје, књижевности и језика Словака у Војводини, у организацији Катедре за  словакистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Завода за културу војвођанских Словака. На несвакидашњем часу словачког језика били су присутни гимназијалци Мартин Ломен, Анабела Стошић и Нина Вереш, као и ђаци Tехничке школе – Марио Домоњи и Даниел Молнар, заједно са својим професором словачког језика Александром Ћирковићем.

            При отварању конференције је присутнима, међу којима су били сви најзначајнији представници словачких институција и интелигенције, добродошлицу  пожелела проф. др. Јармила Ходолич, шеф Катедре за словакистику са Филозофског факултета у Новом Саду. Притом је нагласила, да је значај оваквих окупљања неизмерно велик, важан и потребан, јер је, како је и сама споменула, ,,Језик душа народа”, те га је стога неопходно неговати, развијати и усавршавати.  Старопазовачки ученици су потом присуствовали предавањима у склопу историјске секције, коју је предводио проф. др. Самуел Человски.  Осим њега су занимљива предавања из културе и  живота Словака у Мађарској и Војвовдини  одржали професори Мирослав Кмећ, Габриела Губова Червена, Карол Јанас, Марцел Линцењи, Катарина Јанкацка и Петер Мичко. За време предавања, али и на дискусијама које су уследиле непосредно после њих, ученици су могли искусити посебну атмосферу, која је обиловала знањем, поређењем различитих ставова и гледишта заснованих на дугогодишњем раду и искуству присутних учесника дебата,  чињеницама, пажљиво одабраним питањима, једном речју атмосферу, каква иначе влада на свим факултетским дешавањима, која им се без дилеме не само свидела већ их је својим софистицираним духом у попунсти освојила. Наше ђаке је посебно заинтересовало предавање Габриеле Губове Червене  о Игору Браниславу Штефанику и његом покушају фонетске реформе словачког правописа по узору на правопис српског језика и моделу Вука Караџића,  но ништа мање занимљива нису била ни остала предавања која су се дотакла теме традиције, културе али и емиграције и сеоба Словака кроз историју, или рецимо стопедесетогодишњег јубилеја словачке штампе у дијаспори, значају узгоја конопље, хмеља и сирка у животу војвођанских Словака или оснивања банака и узајамних помагаоница у словачким местима у Војводини.

По обилном и богатом ручку, који својом отменошћу није нимало заостајао од целокупног нивоа споменутих збивања, старопазовачки средњошколци су се растали са Филозофским факултетом. Са собом су, осим непроцењивог новостеченог искуства и лепих утисака, понели и мотивацију и жељу за новим радним победама и школским успесима. Надамо се, да овај растанак неће бити коначан, те да ће Новосадски универзитет можда  убрзо посетити изнова, тада већ као студенти.

 

Staropazovskí stredoškoláci, ktorí chodia na hodiny slovenského jazyka, navštívili dňa 16.10.2015 Filozofickú fakultu v Novom Sade, kde sa zúčastnili medzinárodnej konferencie pod názvom 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, v organizácii Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade  a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Na nevšednej hodine slovenčiny boli prítomní gymnazisti Martin Lomen, Anabela Stošićová a Nina Verešová, ako aj dvaja žiaci Technickej školy – Mario Domoni a Daniel Molnár, spolu so svojim profesorom slovenčiny Alexandrom Ćirkovićom.

Pri otvorení konferencie sa prítomným, medzi ktorými boli tí najpoprednejší predstavitelia slovenských inštitúcií a inteligencie, prihovorila a srdečne ich privítala prof. dr.  Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Zároveň podotkla, že je význam takýchto zhromaždení nesmierne veľký, dôležitý a potrebný, lebo je, ako aj sama pripomenula, ,,Jazyk dušou národa”, a preto ho je nevyhnutne zachovávať, pestovať a zdokonaľovať.  Staropazovskí žiaci neskôr boli prítomní na prednáškach  v rámci historickej sekcie, ktorú moderoval prof. dr. Samuel Čelovský.  Okrem neho, zaujímavé prednášky z kultúry a života Slovákov v Maďarsku a Vojvodine mali  aj profesori Miroslav Kmeť, Gabriela Gubová Červená, Karol Janas, Marcel Lincényi, Katarína Jankacká a Peter Mičko. Počas týchto prednášok, ale aj na diskusiách, ktoré nasledovali tesne po nich, žiaci mali príležitosť pocítiť zvláštne ovzdušie, ktoré oplývalo vedomosťami, porovnávaním rozmanitých postojov a hľadísk založených na dlhoročnej práci a skúsenosti prítomných účastníkov debát,  faktami, pozorne volenými otázkami, slovom atmosféru, aká ináč vládne pri všetkých dianiach spojených s činnosťou fakulty, ktorá sa im nepochybne nielenže zapáčila, ale si ich svojim sofistickým duchom úplne podmanila. Osobitný záujem u našich žiakov vzbudila prednáška Gabriely Gubovej Červenej  o Igorovi Branislavovi Štefánikovi a jeho pokuse o fonetickú reformu slovenského pravopisu podľa vzoru na pravopis srbského jazyka a modelu Vuka Karadžića,  no nie menej zaujímavé boli aj ostatné prednášky,  ktoré sa dotkli témy tradície, kultúry ale aj vysťahovalectva a sťahovania Slovákov cez dejiny, či napríklad stopäťdesiatročného jubilea slovenskej krajanskej tlače,  významu pestovania konopy, chmeľu a cirka v živote vojvodinských Slovákov, alebo zakladania bánk a vzájomných pomocníc v slovenských dedinách vo Vojvodine.

Po výdatnom a bohatom obede, ktorý svojou vznešenosťou ani len najmenej nezaostával za celkovou úrovňou spomenutých dianí, staropazovskí žiaci sa rozlúčili s Filozofickou fakultou. So sebou si, okrem novonadobudnutej neoceniteľnej skúsenosti a pekných dojmov, domov odniesli aj motiváciu a túžbu po nových školských a životných úspechoch. Dúfame, že táto rozlúčka nebude konečná, a že Novosadskú univerzitu čoskoro možno znovu navštívia, vtedy  už ako študenti. 

 Александар Ћирковић

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Скорашњи коментари

  Архиве

  Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
  Click outside to hide the compare bar
  Compare
  Compare ×
  Let's Compare! Continue shopping